Crna Gora

Sve vinarije, Vinarije Crna Gora

Vinarija Bojanović

Danas Vas upoznajemo sa Vinarijom Bojanović koja krasi crnogorsku vinogradarsku regiju. Čokoti vinove loze rastu u Berima. U svojoj proizvodnji vinarija ima sledeće etikete: Balkanska carica. Detaljnije informacije o nastanku, lokaciji […]