VinAgora, od svog osnivanja 1992. godine, je jedno od stručno
najpriznatijih natjecanja u svijetu.

WINECOMPASS program ocjenjivanja vina je rezultat 25 godina kontinuiranog razvoja. Prva verzija programa koja objedinjuje sustav od tri stupnja ocjenjivanja, nastala je 2000. godine, pod pokroviteljstvom organizatora Međunarodnog natjecanja u vinu VinAgora i od tada je prošla kroz nekoliko faza razvoja. Za to vrijeme omogućila je održavanje niza domaćih i inozemnih vinskih natjecanja te se kontinuirano usavršavala iskustvom. Danas se već razvila u složen, moderan i jednostavan sustav za korištenje, u program koji je već neovisan o platformi.

Platforma za prijavu: https://vinagora.winecompass.hu/auth/login

Više informacija o detaljima prijave možete pronaći u našoj priloženoj brošuri na hrvatskom  jeziku ili na web stranici: www.vinagora.com na engleskom jeziku.

Takođe pogledajte