Za muziku se može reći da prestavlja vanvremenski fenomen jer se uz nju doseže najveći segment kako sreće, tako i tuge. Ako muzika stvara sve te emocije, onda uz nju i hrana i piće bivaju ukusniji. Kad smo kod ove teme, možemo li odgovoriti na pitanje da li muzika podstiče uživanje u vinu, i do koje mere? Intuitivno, većina vinara zna da je tako: u čaši Prokupca ili Syraha više se uživa uz zvuke klasične gitare, ili uz neki dobar bluz. Ipak, do sada o sponi muzike i vina nisu postojale sveobuhvatne studije koje pokazuju da ona ima jasna i univerzalno primenljiva pravila.

Vino i muzika

Postoji i jedno istraživanje, koje je sprovela Suzan Lin MW, koja radi u kući Belmont Wine Exchange u San Francisku, specijalizovanoj za prodaju vrhunskih vina. Ona je sve svoje znanje, otkako je počela da se bavi proučavanjem vina, usmerila ka tome da otkrije da li klasična muzika ima direktan uticaj na percepciju vina. Za ovo je odabrala jedan šampanjac od posebne sorte Pinot Blanc. Istraživanje je sprovela uz metod uparivanja ukusa i zvuka. Naime, odabrano je pet tonskih zapisa sa značajnim razlikama u tempu, visini zvuka i drugim karakteristikama. Četiri zapisa su predstavljale delove iz klasičnih kompozicija, a peti je predstavljao savršenu tišinu. Ispitanici su podeljeni u dve kategorije – prvu su činili obični ljubitelji vina bez širokog vinskog obrazovanja, a drugu vinski stručnjaci. Svima je ponuđeno pet čaša istog šampanjca, koje je trebalo da degustiraju uz odabrane kompozicije i da daju ocene kako o kompleksnosti vina, tako i o njegovoj svežini, ali i da daju sveobuhvatne subjektivne ocene o uparivanju vina i muzike.

Muzika i vino

Rezultati su bili veoma jasni. U poređenju sa tišinom koja je “umrtvila” doživljaj vina, muzika je učinila da gotovo svi učesnici dožive ukus jednog te istog vina svaki put drugačije – svaka druga čaša kao da je bogatija, jača i složenija. 

Lin je iznela i neverovatan podatak da je od 71 učesnika čak 70 verovalo da degustira pet različitih vina. Vinski stručnjaci koji su razotkrili “igru” takođe su rekli da su isto vino doživeli na pet različitih načina. I to sve uz muziku. O univerzalnom dejstvu muzike na vino govori i sledeće: svi oni učesnici koji ne vole klasičnu muziku prijavili su da je ona pozitivno uticala na njihov doživljaj vina.

Ovo nas dovodi do zaključka da muzika muzika zaista podstiče uživanje u vinu, i da je ona univerzalnog jezika – koji se kroz tempo, artikulaciju, ton, visinu i tempo zvuka, povezuje sa ispijanjem vina, bilo da je klasična muzika u pitanju ili neki drugi žanr.

Vino i muzika
Tekst pripremila: Tatjana Vujović
, , ,
Takođe pogledajte