Vinske edukacije

Da li je lako biti poznavalac vina? Svako bi želeo taj posao – biti iskusni enolog, pa sve da se proba, oceni i odabira najbolje…a koliko zapravo to nepce na usnama treba da bude istrenirano? 

Evo nekih zgodnih primera škola i kurseva na temu vinske edukacije.

WSET

WSET diploma može da predstavlja dobru polaznu osnovu za svakoga ko želi da uđe u vinski svet, radi posao enologa, somelijera u prestižnim ugostiteljskim objektima i vinarijama ili jednostavno za onoga ko želi dovro da poznaje vina i vinsku kulturu.

Vinske edukacije

Naime, Wine and Spirit Education predstavlja globalno priznat ispit na temu poznavanja vina, spirita i entuziaista. Kroz 4 nivoa i podela ispita, polaznik  ima priliku da se upoznaje sa različitim stilovima vina, nainom testiranja njuhovih ukusa i razvijanjem nepca, veštinama pravljenja vina i drugo; Zatim kroz nivo 2, dobija se prilika za učenjem o definisanim sortama vina, kvalitetama i normama koje moraju da ispuna, kao i saznanju kakva se vina od takvih sorti mogu dobiti; Da bi se kroz sledeća dva nivoa, dobila prilika da se vrlo detaljno spozna svojstvo i sadržina svakog grozda, upoznao svet vinogradarstva, načina uzgajanja loze, i na kraju u zavisnosti od čega treba određivati cenu vina. Na zapadu je sada široko poznato da se sa sticanjem trećeg nivoa WSET diplome može raditi u nekoj vinoteci, kao komercijalista ili slično, dok sa ostvarivanjem sva četiri nivoa smatra se da si dosta dobar poznavalac vina i vinske kulture.. WSET program koncipiran je tako da polazniku pruži neophodna znanja za bavljenje vinskim biznisom, od vinogradarstva do stilova vina, načina prodaje, marketinga i trendova u svetu, pa do pravilnog sistematskog testiranja vina i procene kvaliteta.

Austrijska vinska akademija

Možemo se dotaći i Austrijske vinske akademije, koja se nalazi u Rustu i koja postoji 25 godina. Smatra se jednom od najozbiljnijih vinskih edukativnih institucija u svetu. Njen direktor, Jozef Šuler bio je i prvi nosilac titule Master of Wine izvan Engleske i umnogome doprineo da ova akademija svake godine ima sve više studenata i to iz celog sveta. Za mnoge je titula Master of Wine danas preveliki zalogaj za mnoge, s obzirom na to da zahteva previše vremena i odricanja. Zato je Jozef jedna od najvažnijih ličnosti u oblasti vinske edukacije u svetu i uspeo je da na Austrijskoj vinskoj akademiji okupi impozantu ekipu profesora iz celog sveta, a svoje centre akademija ima u četiri zemlje. Za sticanje titule vinskog akademika, Weinakademiker, a koju dodeljuje direktno Austrijska vinska akademija, uslov je da se prethodno dobije Diploma WSET Nivo 4, što nas opet vraća na činjenicu koliko je važna i prestižna WSET diploma.

Srpska vinska akademija

Srpska vinska akademija organizuje dve vrste kurseva, osnovni, odnosno jednodnevni kurs namenjen apsolutnim početnicima, i profesionalni kurs namenjen ozbiljnijim ljubiteljima vina i vinskim profesionalcima u svim segmentima. Akademija, naime radi u partnerstvu s Austrijskom vinskom akademijom, koja je odlučila da podrži Srbiju u ovom poduhvatu, pogotovo zbog autohtonih sorti koje tla Srbije poseduju i vinarija koje to dobro koriste. To je program koji je kreiran tako da okupi ozbiljan tim stručnjaka, sa idejom da se svim studentima ponudi visok nivo i teorijskog i praktičnog znanja.

U zavisnosti od toga šta kome treba, mogu se završiti i različiti kursevi na temu somelijerstva, kao i različite Master studije na temu enologije. Jako je samo važno na kraju razlikovati bitne pojmove. Posao somelijera uglavnom treba da bude usmeren na ugostiteljske objekte i na praktičan rad, servis vina i ostalo. Takođe, njegov posao je i da zabavi ljude dok im preporučuje vino, da im ispriča neku zanimljivu vinsku priču i učinu konzumiranje vina prijatnim. Neke druge stvari, kao recimo informacije o karkteristikama sorti u vinogradu ili tehnikama proizvodnje određenih stilova vina, više su namenjene ostalim zanimanjima u vinskom biznisu, i enolozima na kraju.

Takođe pogledajte