Razlike između vina Starog sveta i vina Novog sveta obično se pogrešno shvataju. Mnogi ljudi široko tumače ove pojmove, govoreći da više vole vina jednog ili drugog sveta, a da zapravo ne znaju koja je razlika između dva stila, ili šta vino čini zaista vinom Starog ili Novog sveta. Iz VinePair-a ističu da ne veruju da je jedan stil bolji od drugog, ali objašnjavaju šta svaki izraz znači kako biste ih bolje razumeli i koristili.

VINO STAROG SVETA VS. VINO NOVOG SVETA

Kada neko koristi izraz Stari svet, misli se na vina proizvedena u zemljama koje se smatraju rodnim mestima vina, u osnovi to su Evropa i Bliski istok. Neke od zemalja Starog sveta su: Francuska, Španija, Italija, Nemačka, Portugal, Austrija, Grčka, Liban, Izrael, Hrvatska, Gruzija, Rumunija, Mađarska i Švajcarska.

Karakteristično je da su vina iz Starog sveta lakših tela, uzdržanija i sa nižim sadržajem alkohola, mada to generalno i nije uvek tačno. Glavna osobina svih vinskih zemalja Starog sveta je to što je njihova proizvodnja vina jako ograničena, pa se sve vinarije moraju pridržavati smernica. Svaka zemlja i region te zemlje u Starom svetu vekovima prave vino na određeni način, a sadašnji vinari drže se tih starih standarda. Mnogo puta razlog zašto osoba kaže da preferira vino iz Starog sveta je jednostavno zato što iza vina koje piju stoji nasleđe. Ljubiteljima vina je romantično da znaju da se vino u njihovoj čaši vekovima proizvodi na isti način.

Vina iz Novog sveta potiču iz zemalja koje su nekada bile kolonije, uključujući SAD, a bile su u toplijoj klimi, što, generalno govoreći, čini da su vina iz Novog sveta punijeg tela i smelijeg voćnog ukusa. Takođe imaju tendenciju da sadrže više alkohola. Zemlje Novog sveta uključuju: SAD, Novi Zeland, Argentinu, Čile, Australiju i Južnu Afriku.

Vina i vinari u Novom svetu oličavaju preduzetnički duh koji biste očekivali od potomaka imigranata koji su krenuli u potragu za novim i boljim životom na drugom mestu. U ovim regijama prakse proizvodnje vina dramatično se razlikuju i postoji mnogo eksperimentiranja. Novi svet generalno manje stavlja naglasak na pravljenje vina na isti način na koji se pravi vekovima, a veći naglasak na pravljenje vina koje koristi prednosti savremenog napretka.

Ponekad ćete čuti da ljudi snishodljivo koriste izraz Novi svet, kao način da potkopaju vino, preferirajući romantizam Starog sveta. Trenutni trend u svetu vina je da se preferira Stari svet, baš kao što su i vintage stilovi ponovo u modi, ali trendovi opadaju i teku i u Vine Pair-u misle da će se preferencije na putu ponovo promeniti, baš kao što su to činile 70-ih, 80-ih i devedesetih godina. Ako dođete u kontakt sa osobom koja zapanjujuće kaže da pije samo jedan ili drugi stil, podelite svoje znanje i podsetite ih da oba stila mogu ponuditi divne stvari.

Izvor: https://vinepair.com/, preuzeto: 12.10.2021. https://vinepair.com/wine-101/guide-old-world-vs-new-world-wines/

, , , , , , , , , , , , , ,
Takođe pogledajte