Vinska takmičenja

Vinska takmičenja su događaji na kojima edukovane osobe (sudije, žiri) ocjenjuju različite berbe, sorte ili etikete. Ona mogu biti od lokalnog, državnog a i internacionalnog karaktera. Da bi se osigurala nepristrasnost pri ocjenjivanju najčešće se radi tzv. “blind tasting” odnosno probavanje vina “na slijepo. U svijetu postoji 20-ak vrhunskih međunarodnih vinskih natjecanja.